Turisme responsable i sostenible

El turisme es considera un motor dinamitzador del desenvolupament econòmic, per la seva capacitat de generar ocupació i pel seu efecte multiplicador, generant benefici no només en el mateix sector, sinó també en altres relacionats

Actualment, la realitat turística que vivim es caracteritza per un model de turisme de masses, amb una certa despreocupació per les condicions laborals de les persones autòctones, la maximització dels beneficis de les companyies operadores, la transformació de la cultura en una mercaderia i la despreocupació per la conservació dels ecosistemes.

Davant d'aquesta situació, cal començar a fomentar unes pràctiques més sostenibles i justes dirigides a fer front a les conseqüències d'aquests models turístics dominants... Parlem d'un turisme més responsable amb l'economia local i el medi ambient.

El turisme responsable i sostenible té en compte principis de justícia social i econòmica, amb total respecte pel medi ambient i amb les cultures locals, reconeix el paper central de la comunitat local d'acollida i el seu dret a ser protagonista en el desenvolupament turístic sostenible de el seu propi territori.

decalogo.jpg